پیکنومتر

پیكنومتر یك وسیله یا ابزار آزمایشگاهی شبیه به بالن ژوژه ی در دار می باشد كه درپوش یا در آن دارای یك شیار باریك و باز درون خود می باشد. این وسیله برای تعیین دانسیته یا چگالی مایعات به كار می رود.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

توضیحات

پیکنومتر

پیكنومتر یك وسیله یا ابزار آزمایشگاهی شبیه به بالن ژوژه ی در دار می باشد كه درپوش یا در آن دارای یك شیار باریك و باز درون خود می باشد. این وسیله برای تعیین دانسیته یا چگالی مایعات به كار می رود.

برای اندازه گیری چگالی یك مایع، ابتدا و در مرحله ی اول، جرم پیكنومتر خالی كه با آب مقطر شسته شده و سپس خشك شده است، با درپوش آن را با استفاده از یك ترازوی دیجیتالی بسیار دقیق (ترجیحاً) تا سه یا چهار رقم اعشار بدست می آوریم.
در مرحله ی دوم پیكنومتر را پر از آب مقطر می كنند و درپوش آن را می گذارند. وجود شیار باریك تعبیه شده در درپوش سبب می شود كه پیكنومتر حجم كاملا” مشخصی در هر مورد داشته باشد. . با استفاده از یك ترمومتر، دمای محیط را نیز اندازه می گیرند. حال جرم پیكنومتر پر از آب مقطر اندازه گرفته می شود. با استفاده از Handbook در دمای مشخص محیط، چگالی یا جرم حجمی آب را نگاه می كنیم. جرم آب را كه داریم، با استفاده از رابطه ی d=m/v، حجم دقیق پیكنومتر را بدست می آوریم.
در مرحله ی سوم پیكنومتر را از مایع مورد نظر پر می كنیم طوریكه وقتی در آن را بر روی آن می گذاریم، مقدار اضافی آن از شیار بیرون بریزد.
حال جرم پیكنومترِ پُر را به كمك همان ترازوی قبلی بدست می آوریم.
تفاوت جرم پیكنومتر خالی و پیكنومتر پر،جرم مایع مورد نظر می باشد.
حجم آن هم كه در مرحله ی دوم مشخص شد.
به كمك رابطه ی d=m/v و تقسیم كردن مقدار جرم به حجم، چگالیِ ماده ی مورد نظر به دست می آید.

مشاهده در تبیان

توضیحات تکمیلی

حجم

پیکنومتر 25ml ساده, پیکنومتر 50ml ساده, پیکنومتر 25ml ترمومتردار, پیکنومتر 50ml ترمومتردار

1 دیدگاه برای پیکنومتر

  1. 3 از 5

    Caseyelift


دیدگاه خود را بنویسید