شامل انواع تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق اعم از مولتی متر،اسیلوسکوب،کلمپ آمپرمتر دیجیتال،تسترکابل …