راکتور شیمیایی

راکتور شیمیایی

دستگاهی است که در آن واکنش یا واکنش های شیمیایی نظیر تبدیل، ترکیب یا تجزیه به منظور تولید مواد مورد نظر انجام می شود. طبق قرارداد دستگاهی که در آن واکنش سوختن به منظور تولید انرژی انجام می‌شود، رآکتور نیست.

در یک واحد صنایع شیمیایی مواد خام ابتدا از یک رشته فرآیندهای تغییر فیزیکی اولیه از قبیل جداسازی، مخلوط کردن و … عبور می کنند تا آماده ورود به مرحله بعدی یعنی تغییرات شیمیایی شوند.

در این مرحله به کمک رآکتور یا رآکتورهای مناسب واکنش های شیمیایی مورد نظر انجام ومحصول تهیه می شود. در صنایع شیمیایی، آن بخش از عملیات شیمیایی که در رآکتورها صورت می گیرد مهمترین و حساس ترین عملیات کارخانه محسوب می گردد.

در طراحی رآکتورها پارامترهای زیادی از جمله: زمان اقامت ،حجم، دما، فشار، غلظت گونه‌های شیمیایی ،ضریب انتقال حرارت ، سرعت واکنش شیمیایی و …، دخالت دارند.

رآکتورهای شیمیایی بر اساس نوع واکنش و موارد کاربرد در اشکال مختلف و با جزئیات خاص طراحی می‌شوند که پیچیدگی آن‌ها را زیاد می‌کند. اما می‌توان رآکتورها را در چند دسته بزرگ و کلی از جمله رآکتورهای پیوسته و ناپیوسته، رآکتورها سیال بستر و یا ثابت بستر، رآکتورهای لوله‌ای و مخزنی و یا رآکتورهای همگن و ناهمگن، طبقه بندی کرد.

رفتار رآکتورها معمولاً با معادلاتی موسوم به معادله رآکتور مطرح می‌شود که برای گونه‌های مختلف رآکتور متفاوت بوده و رابطه ریاضیاتی بین پارامترهای موثر در رآکتور را بیان می‌کند.

Share this post

Comments (2)

  • تجهیزیار Reply

    جالب بود ! سپاس از اطلاعات تان !

    آوریل 27, 2019 at 2:28 ب.ظ
  • جایینو Reply

    از سایت خوب تان ممنونم ! جالب بود !

    ژوئن 12, 2019 at 11:32 ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.