به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • ph paper 2ph paper 1

    کاغذ PH

    پی‌اچ یا پ هاش (به انگلیسی : pH، مخفف potential of hydrogen) یک کمیت لگاریتمی که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می‌کند. بیشتر آبزیان فقط در پی‌اچ بین ۵ تا ۹ زنده می‌مانند.