به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • hygrometer thermometer 1ترمورطوبت

    ترمورطوبت ( رطوبت سنج و دماسنج )

    ترمورطوبت

    میزان بخار آب در هوا را رطوبت می‌نامند.رطوبت نسبیRH,،بالاترین میزان رطوبت است که هوا می‌تواند بدون چگالش آن را نگه دارد. ترمورطوبت سنج میزان رطوبت نسبی RH%را برحسب درصد و درجه حرارت محیط را بر حسب درجه سانتیگراد, ,ویا درجه فارنهایت اندازه‌ می‌گیرد.