به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • laboratory hydrometer 2بومه آزمایشگاهی

    بومه آزمایشگاهی (هیدرومتر)

    بومه آزمایشگاهی ( اسید سنج و الکل سنج )

    بومه آزمایشگاهی ابزار ساده‌ای برای اندازه‌گیری چگالی و یا گرانش ویژه یک مایع است. بومه آزمایشگاهی شامل یک استوانهٔ شناور است که انتهای پایینی آن به شکل مخروط و سنگین و انتهای بالایی آن به صورت لوله‌ای باریک است. زمانی که بومه آزمایشگاهی را در یک مایع قرار دهیم شکل عمودی به خود خواهد گرفت و در مایع فروخواهد رفت. میزان فرورفتن این ابزار با چگالی آن متناسب است، در عین حال ممکن است چگالی را از روی مقیاس روی لوله بخوانند.