به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • kjeldahl 2کجلدال

    کجلدال

    روش کجلدال یا کلدال روشی برای اندازه گیری کمی نیتروژن در مواد شیمیایی است که توسط یوهان کلدال در سال 1883 کشف شد و یکی از روش‌های اندازه‌گیری پروتئین روش کجلدال (Kjeldahl)است.