به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • autoclave glue 2autoclave glue 1

    چسب اتوکلاو

    این نوع اندیکاتور صرفاً جهت استفاده در خارج بسته های استریل به کار می رود . تغییر رنگ این اندیکاتورها نشانگر صحت عمل استریلیزاسیون نبوده و فقط برای فهمیدن اینکه پک ، داخل استریل وارد شده است یا نه به کار می رود .