به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • laboratory forceps 2پنس

    پنس آزمایشگاهی

    در آزمايشگاه براي برداشتن و گذاشتن وزنه هاي ترازو به كار مي رود . و نيز جهت برداشتن اجساميكه نبايد آنها را با دست برداشت از آن استفاده مي كنند.