به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • hematocrit tube 1hematocrit tube 1

    لوله هماتوکریت ( لوله مویین )

    لوله میکروهماتوکریت (طول و قطر این لوله های استاندارد بوده و به دو صورت دارای ماده ضد انعقاد با انتهای قرمز و بدون ماده ضد انعقاد با انتهای ابی رنگ یا بی رنگ به صورت تجاری در دسترس است)