به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • lam and laboratory plates 2lam and laboratory plates 1

    لام و لامل آزمایشگاهی

    لام آزمایشگاهی یک شیشه نازک در ابعاد 75 تا 26 میلی متر است که حدود 1 میلی متر قطر دارد. کاربرد لام میکروسکوپ حکم ظرفی برای نگه داشتن هر ماده ی قابل آزمایش و بررسی با میکروسکوپ است.