به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • pycnometer 2پیکنومتر

    پیکنومتر

    پیكنومتر یك وسیله یا ابزار آزمایشگاهی شبیه به بالن ژوژه ی در دار می باشد كه درپوش یا در آن دارای یك شیار باریك و باز درون خود می باشد. این وسیله برای تعیین دانسیته یا چگالی مایعات به كار می رود.