به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • alcoholic lamp 2alcoholic lamp 1

    چراغ الکلی

    چراغ الکلی وسیله ای آزمایشگاهی است که دارای مخزن برای پر کردن الکل و محلی برای تعبیه فتیله جهت  شعله بدون دود و استریل کردن لوپها و سوزنها و مواد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.