به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • brush 2brush 1

    فرچه آزمایشگاهی

    نوعی برس كه برای شستن وتمیز كردن جدار داخلی لوله ی آزمایش كاربرد دارد.برای شستن لوله آزمایش برس درون لوله آزمایش قرار می دهند و می چر خانند.