به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • brush 2brush 1
    3,000تومان4,000تومان

    فرچه آزمایشگاهی

    3,000تومان4,000تومان

    نوعی برس كه برای شستن وتمیز كردن جدار داخلی لوله ی آزمایش كاربرد دارد.برای شستن لوله آزمایش برس درون لوله آزمایش قرار می دهند و می چر خانند.