به فروشگاه آنلاین آریان تجهیز خوش آمدید
  • laboratory cap 2laboratory cap 1

    درپوش آزمایشگاهی

    هدف اولیه یک درپوش آزمایشگاهی جلوگیری از خارج شدن مایع یا گاز از ظرف آن در طول یک آزمایش علمی است .